Szalajka-patak

Szilvásvárad vize

A Szalajka-patak a Szilvásvárad melletti völgy fő vízellátója. Forrásai tipikus karsztforrások, szélsőséges vízjárással, tehát olyan váltópontok, ahol a felszín alatti vízfolyások a karsztterület peremén a felszínre lépnek. Más forrásoktól eltérően általában egy meghatározott pontban, koncentráltan fakadnak.

A Szalajka-patak forrásai többnyire bővizűek, de vízjárásuk és vizük minősége szélsőségesen ingadozó. Szárazabb időszakokban kristálytiszta vize igen sok oldott meszet tartalmaz, amely a CO2 elillanása miatt kicsapódik, és forrásmészkő, mésztufa képződik.